RP - rýchlostné preteky
SP - stíhacie preteky
PsHŠ - preteky s hromadným štartom
VP - vytrvalostný pretek
RP šs - rýchlostné preteky so štafetovou streľbou
SP s PŠI - stíhací pretek s pevným štartovným intervalom