Kalendár súťaží leto 2016

Kalendár súťaží slovenského pohára a majstrovstiev Slovenska v LB 2016.

11.-12.6.2016

I.kolo VP žiaci

Prešov

RP, PsHŠ

25.-26.6.2016

I.kolo VP DD

Revúca

RP šs, VP

25.-26.6.2016

II.kolo VP žiaci

Revúca

RP, VP

23.-24.7.2016

II.kolo VP DD

Osrblie

RP,SP s PŠI

         3.9.2016

III.kolo VP DD a žiaci

Predajná

RP

         4.9.2016

M SR  DD a žiaci

Predajná

PsHŠ

24.-25.9.2016

M SR  DD a žiaci

Vyhne

RP,VP

      15.5.2016

verejný pretek

Z.Poruba

RP - rýchlostné preteky

SP - stíhacie preteky

PsHŠ - preteky s hromadným štartom

VP - vytrvalostný pretek

RP šs - rýchlostné preteky so štafetovou streľbou

SP s PŠI - stíhací pretek s pevným štartovným intervalom