< Predchádzajúca novinka
15.05.2018 19:54

Valné zhromaždenie KB Vyhne.

V piatok 11. mája sa v priestoroch obecného úradu vo Vyhniach uskutočnilo Valné zhromaždenie klubu biatlonu Vyhne.


Po privítaní všetkých účastníkov zasadnutia predniesol správu o činnosti za posledný rok predseda KB Vyhne Igor Luptovský. Správu o hospodárení vypracovanú našou hospodárkou predniesol Ondrej Kosztolányi. Ďalším bodom zasadnutia bolo predloženie plánu činnosti na nasledujúce obdobie. V rámci VZ si pri príležitosti životných jubileí prevzali na návrh KB Vyhne ocenenia Slovenského zväzu biatlonu Eva Žabenská a Ivan Abrahám. V diskusii potom starosta obce Vyhne pán Beveláqua poďakoval za vzornú reprezentáciu obce a taktiež deklaroval snahu obce v rámci svojich možností pomôcť pri našej činnosti. Tréner dorastencov Ľubomír Lepeň ozrejmil zložitosť športovej prípravy našich juniorských reprezentantov, ako aj potrebu jej neustáleho zlepšovania.

Delegáti VZ následne zvolili zloženie výkonného výboru, ako aj kontrolnej a revíznej komisie. Predsedom klubu ostáva aj v ďalšom období Igor Luptovský a vo výkonnom výboru budú pracovať Ľubomír Lepeň,Ondrej Kosztolányi, Peter Luptovský, Jozef Filip, Roman Regúly a Peter Regúly starší.KRK budú tvoriť ing. Július Štefanka, Andrea Lepeňová a Katka Repiská.

V závere delegáti VZ jednohlasne osúhlasili uznesenie z valného zhromaždenia Klubu biatlonu Vyhne.

Celú správu o činnosti, ako aj plán činnosti si môžete prečítať v prílohách.

Plán činnosti Klubu biatlonu Vyhne 2018/2019

Správa o činnosti KB Vyhne za sezónu 2017/2018