< Predchádzajúca novinka
13.09.2018 17:41

Obhliadnutie sa za Slovenským pohárom a majstrovstvami Slovenska v letnom biatlone vo Vyhniach

Na štart pretekov sa na strelnici Roveň vo Vyhniach v dňoch 8.-9. septembra postavilo vyše dvestodvadsať pretekárov z celého Slovenska, ale aj Maďarska.


Po ročnej pauze, keď sme v roku 2017 nežiadali Slovenský zväz biatlonu o organizáciu žiadneho preteku, lebo sme verili, že budeme stavať  na Rovni kolieskovú dráhu sme sa opäť pustili do prípravy súťaží. Keďže projekt prestavby nevyšiel, pri strelnici už prebehli isté zemné úpravy. Areál je z časti upravený, ale úpravy by ešte mali pokračovať. Opäť sme sa počas prípravy  tohto biatlonového víkendu snažili pripraviť všetko tak, aby sa pretekári, ale aj návštevníci nášho areálu na Rovni cítili príjemne.  Na pretekárov čakali aj určité novinky. Zmenili sme výbeh na strelnicu, ktorý síce ešte nie je v konečnej podobe a je ďaleko od finálnej podoby. Myslím ,že už teraz bol lepší, ako bol ten pôvodný. Ďalšou významnou novinkou je to ,že sa nám podarilo po mnohých rokoch do areálu priviesť pitnú vodu potrebnú na varenie, občerstvenie pretekárov, ale aj umytie po dobehu do cieľa. V tejto veci nám veľmi pomohol starosta obce Vladimír Bevelaqua, ktorý nám dopomohol získať cez 2 % dane  finančné prostriedky na tento projekt. Prístupovú cestu, ale aj  vyvozenú zeminu na strelnici nám pomohli upraviť zamestnanci obecného úradu vo Vyhniach, takže tak príchod do areálu, ale aj pohyb po ňom bol bezpečný.  Trate boli zásluhou ich veliteľa Petra Luptovského v ideálnom stave .Strelnica je na slovenské pomery a druh súťaží vyhovujúca a nevyskytli sa na nej závažnejšie problémy. Na strelnici sme zreparovali zásluhou Martina Hubača všetky strelecké stavy, ktoré fungovali bezchybne. Zakúpili sme dva nové prístrešky, ktoré ukázali počas sobotňajšej prehánky svoje opodstatnenie. Skoro počas oboch dní vládlo priam ideálne počasie. Len v sobotu na konci žiackeho preteku nás prekvapila krátka dažďová prehánka.   Rozhodcovia, organizátori pracovali najlepšie, ako vedeli a nezaznamenali som  väčšie problémy, ktoré by mali ovplyvniť výsledky pretekárov.  V sobotu po daždi sa na štart postavilo aj vyše dvadsať prípravkárov vo vložených pretekoch.

Ako sa už bohužiaľ stáva tradíciou opäť a to už neviem koľký krát naše súťaže obišli  reprezentačné družstvá Slovenska mužov a žien. Je smutné, že Slovenský zväz biatlonu nevie zladiť kalendár štyroch letných víkendov a hlavne majstrovstiev Slovenska  s ich prípravou na hlavnú zimnú sezónu. Naša mládež potom nemá možnosť vidieť svoje vzory a nám organizátorom sa ťažšie zháňajú financie, keď sú súťaže bez reprezentačných družstiev. Lebo, či sa nám to páči, alebo nie, tak potencionálnych partnerov podujatí, ale aj širokú verejnosť najviac  zaujíma, či na štarte bude Anastázia Kuzmina, sestry Fialkové, Matej Kazár, Martin Otčenáš , alebo niekto ďalší z reprezentantov.

Aj touto cestou sa ešte raz chcem v mene klubu biatlonu Vyhne poďakovať všetkým, čo pomohli zorganizovať tieto preteky na takej úrovni, ako nakoniec prebehli. Nedá sa vymenovať každého, lebo aj keď sa do prípravy  zapojilo len pár ľudí  v čase pretekov ich bolo v akcii možno aj päťdesiat. Či to už boli rozhodcovia na štarte, tratiach, trestnom kole, strelnici, alebo výpočtovom stredisku, technická čata, ktorá pripravovala nástrelné terče a strelnicu, ženy v cieli s čajom, alebo bufetárky s kuchármi starajúce sa o to, aby nikto netrpel smädom, alebo hladom.  Poďakovanie patrí Slovenskému zväzu biatlonu  a jeho partnerom, ďalej partnerom klubu biatlonu Vyhne: obci Vyhne, pivovaru Steiger, hotelu Sitno, či Vodnému raju. Všetci odviedli dobrú prácu, ktorú ocenili všetci účastníci. Myslím, že každý odchádzal od nás s pocitom, že bol účastníkom pekného športového podujatia.

Aj po športovej stránke sme, ako klub obstáli obstojne. Už týždeň po našom podujatí letná sezóna vyvrcholí v Predajnej a pretekárov čaká príprava na blížiacu sa hlavnú zimnú sezónu 2018/2019.

Záverom ešte raz veľké ďakujem všetkým, čo sa pričinili o úspešné zorganizovanie pretekov v letnom biatlone.

 

Igor Luptovský –predseda Klubu biatlonu Vyhne a riaditeľ pretekov