< Predchádzajúca novinka
10.11.2019 08:41

Mimoriadne valné zhromaždenie SZB.

Doplnkové voľby viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu,viceprezidenta pre ekonomiku a marketing a predsedu disciplinárky mali byť hlavné body v Osrblí v sobotu 9. novembra.


Nakoniec  sa vďaka iniciatíve časti klubov stalo hlavným bodom vyslovenie nedôvery a tým odvolanie z jeho funkcie prezidenta SZB Tomáša Fuska. Na zasadnutí sa prezentovalo 82 delegátov, čo bolo vyše 70% pozvaných delegátov a tým bolo zasadnutie najvyššieho orgánu SZB uznášania schopné.  V rozsiahlej diskusii, kde delegáti diskutovali o mnohých problémoch ,ktoré klubu trápia sa riešila najmä nespokojnosť časti hnutia s prácou prezidenta.  Po diskusii nasledovalo tajné hlasovanie ohľadne prezidenta. Zo 76 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 45 za jeho odvolanie,26 proti odvolaniu a 5 delegátov sa zdržalo. Týmto hlasovaním bol prezident zväzu zo svojej funkcie odvolaný. Ako reakcia na tento výsledok nasledovalo vystúpenie nášho zástupcu viceprezidenta pre technické záležitosti Ondreja Kosztolányiho ,ktorý sa na znak nesúhlasu s týmto hlasovaním vzdal funkcie. Potom nasledovali doplňujúce voľby na neobsadené funkcie. Na každú kandidoval  len jeden záujemca. Do funkcie  viceprezidenta pre ŠŠR bol zvolený Peter Kazár a do funkcie viceprezidenta pre ekonomiku a marketing Maroš Badáň. Obaja dostali zhodne po 61 hlasov. Pán Miroslav Sedláček ,ktorý kandidoval do funkcie predsedu disciplinárnej komisie dostal len 37 hlasov, čo nestačilo na jeho zvolenie, takže táto  funkcia zostáva aj naďalej neobsadená. Rovnako tak ,ako po tomto kongrese aj funkcia prezidenta a viceprezidenta pre technické záležitosti. Mal by nás preto čakať ďalší mimoriadny kongres, alebo budeme až do ďalšieho riadneho valného zhromaždenia ,ktoré bude asi niekedy koncom apríla bez týchto funkcionárov a ich úlohy si bude musieť prerozdeliť prezídium zväzu. Čaká nás asi turbulentné obdobie, lebo hlavná sezóna je už predo dvermi a je otázne, ako sa odvolaní funkcionári postavia k projektom, kde boli zainteresovaní (napríklad IBU pohár v Osrblí v dňoch 10.-12.1.2020,či organizácia domácich súťaží).