< Predchádzajúca novinka
23.01.2020 07:38

IBU cup v Osrblí aj s našimi členmi.

Už tradične organizovalo Slovensko začiatkom januára v Osrblí IBU cup v biatlone. Tento rok to boli dokonca až dva kolá tohto druhého najvyššieho biatlonového seriálu.


Slovensko bolo poverené a taktiež napriek turbulentnému obdobiu po odvolaní prezidenta SZB tesne pred sezónou aj pripravené zorganizovaÅ¥ 4.kolo tohto seriálu v dňoch 6. - 12. januára. Nakoniec v Äase ,keď sa pripravovali pretekári z 39 krajín z celého sveta na prvý Å¡tart v Osrblí bol SZB požiadaný svetovou federáciou IBU zorganizovaÅ¥ bezprostredne po naÅ¡ich pretekoch aj 5. kolo za organizátorov z Poľska ,nakoľko tam  v stredisku Duszniky Zdroj nedokázali pokryÅ¥ trate snehom. Nasledovali dlhé rokovania o tom, či sme schopní vÅ¡etko s tým súvisiace v tak krátkom čase zabezpečiÅ¥, lebo okrem areálu v Osrblí a rozhodcov a organizátorov bolo potrebné rieÅ¡iÅ¥ najmä ubytovanie výprav, lebo niektoré ubytovacie zariadenia už mali na nový termín svoje kapacity obsadené. Nakoniec sa podarilo skoro 450 členov výprav umiestniÅ¥. Za poľských organizátorov sa preteky na Slovensku uskutočnili v dňoch 13. -18. januára.

V Osrblí sa teda v priebehu dvoch týždňov uskutočnili po Å¡tyri individuálne súťaže pre ženy a mužov, ako aj dva Å¡tafetové preteky. Ako už tradične mal veľmi početné zastúpenie v rozhodcovskom zbore aj klub biatlonu Vyhne. Hlavným rozhodcom bol Ondrej Kozstolányi, šéfom Å¡tadiónu Igor Luptovský a Å¡Ã©fom tratí Peter Luptovský. Táto trojica bola členom  vedenia pretekov a denno denne spolupracovala s riaditeľom IBU pohárov Kristiánom Ojom, technickými delegátmi Pavlom Levorom a Michalom Zicháčkom (CZE), Janisom Berzinsom (LAT), Knutom Aasom (NOR) a Ioanom Lungociuom (ROU). Na Å¡tarte a v cieli nás zastupovali Katka Repiská, Marcela Luptovská, Martina Luptovská a Silvia Halvoníková. Na strelnici Jozef Filip, Vladimír Kolhánek, Peter Regúly, Igor Truban a na trestnom kole Soňa Kosztolányiová a Soňa GreguÅ¡ová.

Tento rok sme nemali také početné zastúpenie medzi pretekármi, ako v minulosti, lebo väčšina naÅ¡ich pretekárov skončila pretekársku činnosÅ¥. Napriek tomu pri biatlone zostali v servisných tímoch jednotlivých reprezentačných družstiev. Priamo v Osrblí Å¡tartoval v kategórii mužov junior Samuel Hubač, ktorý už v tomto čase nie je členom nášho klubu, lebo na začiatku roka prestúpil do UMB teamu Banská Bystrica, kde Å¡tuduje na vysokej Å¡kole. Servis lyží zabezpečoval Ondrej Kosztolányi mladší, ku ktorému sa po návrate z olympijských hier mládeže, ktoré sa konali vo Å vajčiarsku pridal Samuel Závalec.