< Predchádzajúca novinka
03.02.2020 08:02

Daruj 2% svojmu klubu

Aj tento rok je možné svojim klubom pomáhať poukazovaním 2 %,alebo 3% zo zaplatenej dane fyzických aj právnických osôb. Prosím, preto všetkých členov klubu ako aj rodinných príslušníkov, či priaznivcov biatlonu vo Vyhniach o poukázanie týchto prostriedkov pre potreby nášho klubu.


Tento rok môžete 2% poukazovaÅ¥ pre klub biatlonu Vyhne mimoriadne cez Občianske združenie KOSŤO  ( IÄŒO 50651421, adresa Vyhne 432 ). Mimoriadne preto, lebo pri naÅ¡ej registrácii vznikol malý problém.Nemusíte sa vÅ¡ak báť, že by klub biatlonu Vyhne o tieto VaÅ¡e príspevky priÅ¡iel, len je potrebné doniesÅ¥ kópiu vyhlásenia,aby sme presne vedeli,ktoré príspevky patria klubu biatlonu Vyhne. Oslovte prosím Vás aj VaÅ¡ich priateľov, známych, kolegov zo zamestnania, proste vÅ¡etkých ktorý chcú pomôcÅ¥. Sú to prostriedky, ktoré budú a zo zákona aj musia byÅ¥ použité na mládež. Čím viac prostriedkov sa nazbiera tým viac sa môže vylepÅ¡iÅ¥ príprava a materiálne zabezpečenie vaÅ¡ich detí.

 Potrebné tlačivo na stiahnutie.