< Predchádzajúca novinka
04.09.2020 07:09

Opatrenia počas súťaží SLP

V súvislosti s 2. kolom Slovenského pohára v letnom biatlone vydal SZB nasledujúci oznam:


Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.8.2020, s účinnosťou od 1.septembra 2020 je počas pretekov Slovenského pohára v letnom biatlone potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:  dodržiavať odstupy medzi všetkými osobami v areáli pretekov (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,  všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška,  aktívni športovci môžu pretekať bez rúška.  používať dezinfekciu rúk,  zákaz podávania rúk. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

Ing. Zuzana Donovalová Generálny sekretár SZB