< Predchádzajúca novinka
11.09.2020 16:38

Obhliadnutie sa za Slovenským pohárom a pretekmi olympijských nádejí v letnom biatlone vo Vyhniach

Na štart oboch rýchlostných pretekov sa na strelnici Roveň v dňoch 5.-6. septembra postavilo tristoštyri pretekárov z celého Slovenska, ale aj Česka.


Aj keď s dodatočnými hygienickými opatreniami súťaže sa uskutočnili v plnom naplánovanom programe, ale kvôli opatreniam nakoniec bez pretekárov z Maďarska. Opäť sme sa počas prípravy  tohto biatlonového víkendu snažili pripraviť všetko tak, aby sa pretekári, ale aj návštevníci nášho areálu na Rovni cítili príjemne. Na pretekárov nečakali žiadne novinky, pretože ich naplánovanú realizáciu zastavila korona. Prístupovú cestu nám výborne upravili zamestnanci obecného úradu vo Vyhniach, čo ocenili mnohí účastníci. Trate boli zásluhou ich veliteľa, ale aj počasia v perfektnom stave .Strelnica fungovala a nevyskytli sa na nej závažnejšie problémy. Trochu nás pred pretekmi opäť preverili nové vzduchovkové sklopky, ktoré zabezpečuje Slovenský zväz biatlonu a ich nastavovanie je oproti starým zložitejšie, ale nakoniec vďaka šikovnosti našich organizátorov a rozhodcov sa väčší problém nevyskytol aj keď to nebolo 100%. Na strelnici bolo už druhý rok zmenené usporiadanie stojanov na zbrane a pribudol prebehový pás po štarte, aby sme sa vyhli nepochopeniu pohybu po strelnici, ktoré trápilo pretekárov vlani. Tento rok sme z tohto dôvodu  ani jeden problém, či diskvalifikáciu. Počas oboch dní vládlo priam ideálne slnečné počasie. Rozhodcovia a organizátori pracovali najlepšie, ako vedeli a nezaznamenal som problémy, ktoré by mali významnejšie ovplyvniť výsledky pretekárov.  V sobotu  dospelácke  a žiacke preteky predelili súťaže prípraviek. Na štart oficiálnej prípravky detí od 7 do 9 rokov sa postavilo 35 detí, ktoré strieľali z laserových zbraní, ktoré sú ideálne na manipuláciu a popritom majú všetci rovnaké podmienky. Po nich ešte bežalo 11 detičiek do šesť rokov už tradične okolo koša. Všetci si z chuti zapretekali a na konci každý z nich odišiel s nejakou cenou.

Keďže preteky boli v kategóriách dorastu zároveň aj pretekmi olympijských nádejí  zavítalo k nám aj reprezentačné družstvo z Čiech, ako aj výpravy bežných klubov z tejto krajiny.

Účasť  reprezentačných družstvá Slovenska mužov a žien bola už "tradičná“. Čiže žiadna. Pardon jedinou štartujúcou reprezentantkou bola Veronika Machyniaková. Škoda slov k tejto téme. Ešte šťastie, že Nasťa Kuzminová skončila dovolenku skorej a nečakane sa na našu radosť v sobotu objavila na Rovni.

 

Aj touto cestou sa ešte raz chcem v mene klubu biatlonu Vyhne poďakovať všetkým, čo pomohli zorganizovať tieto preteky na takej úrovni, ako nakoniec prebehli. Nedá sa vymenovať každého (a neurobím to menovite nie preto, že by som nechcel a nevážil si ich prácu, ale preto aby som na niekoho nezabudol), lebo aj keď sa do prípravy  zapojilo len pár ľudí hlavne trénerov, pretekárov, členov výboru a aj pár rodičov  v čase pretekov ich bolo v akcii okolo päťdesiat. Či to už boli rozhodcovia na štarte, tratiach, trestnom kole, strelnici, alebo výpočtovom stredisku, technická čata, ktorá pripravovala nástrelné terče a strelnicu, ženy v cieli , zvukár, alebo bufetárky s kuchármi starajúce sa o to, aby nikto netrpel smädom, alebo hladom.  Poďakovanie patrí Slovenskému zväzu biatlonu  a jeho partnerom, ďalej partnerom klubu biatlonu Vyhne: obci Vyhne za úpravu cesty a zapožičanie stolov a lavíc, pivovaru Steiger za zapožičanie čapovacieho zariadenia, hotelu Sitno za sponzorské ubytovanie rozhodcov, COOP jednote za ceny pre prípravky, či Vodnému raju za finančnú pomoc. Všetci odviedli dobrú prácu, ktorú ocenili všetci účastníci. Myslím, že každý odchádzal od nás s pocitom, že bol účastníkom pekného a kvalitne zorganizovaného športového podujatia.

Po športovej stránke sme, ako klub obstáli rovnako obstojne, čo zhodnotili naši tréneri v predchádzajúcom článku.

Záverom ešte raz veľké ďakujem všetkým, čo sa pričinili o úspešné zorganizovanie pretekov v letnom biatlone. Sezóna pokračuje tento týždeň v Predajnej a vyvrcholí počas prvého októbrového víkendu v Revúcej. Samozrejme ak to korona nezariadi inak. Potom čaká našich pretekárov príprava na zimu. Rovnako nás v októbri čaká veľká brigáda na Rovni, keď budeme pripravovať areál na zimu.

 

Igor Luptovský –predseda Klubu biatlonu Vyhne a riaditeľ pretekov