Daruj 2% pre svoj klub

Aj tento rok je možné na Klub biatlonu Vyhne poukazovať 2 % zo zaplatenej dane fyzických aj právnických osôb.

Vyzývam, preto všetkých členov klubu ako aj rodinných príslušníkov o poukázanie týchto prostriedkov pre potreby klubu.

Oslovte prosím Vás aj Vašich priateľov, známych, kolegov zo zamestnania, proste všetkých ktorý chcú pomôcť. Sú to prostriedky, ktoré budú a zo zákona aj musia byť použité na mládež. Čím viac prostriedkov sa nazbiera tým viac sa môže vylepšiť príprava a materiálne zabezpečenie vašich detí.

Tlačivo na stiahnutie:

- Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov 2014

- vyhlasenie 2 percenta 2014 editovatelne

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.2015- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015

15.2.2015 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)