Členská schôdza klubu biatlonu Vyhne

V piatok 15. mája sa v priestoroch obecného úradu vo Vyhniach uskutočnilo vyhodnotenie našej činnosti za uplynulé obdobie.


 

Po roku sme sa stretli, aby sme zhodnotili našu činnosť za posledný rok. V správe o činnosti,ktorú si môžete prečítať na tejto stránke v časti „o nás“ bolo skonštatované, čo sa nám za posledný rok podarilo, ale aj to  čo sa nám nepodarilo a v čom musíme v nasledujúcom období pridať.  V pláne činnosti sme načrtli, čo nás v nasledujúcom období čaká.  Naše pozvanie na zasadnutie prijal aj starosta obce Vyhne Vladimír Beveláqua, ktorý nám poďakoval za dobrú reprezentáciu obce Vyhne a taktiež prisľúbil, že aj v nasledujúcom období nám bude obec v rámci svojich možností, čo najviac nápomocná. V závere svojho príspevku za obec Vyhne odovzdal čestné ocenenia našim terajším pretekárom, ale aj našim odchovancom za reprezentáciu obce v reprezentačných družstvách Slovenska v skončenej sezóne. Ocenenia si prevzali Juraj Valenta, René Beveláqua, Ondrej Kosztolányi, Samuel Závalec a Matej Lepeň. Obec ocenila ďakovnou plaketou aj trénerov Romana Regúlyho a Igora Luptovského.

Plán činnosti Klubu biatlonu Vyhne  na sezónu 2015/2016.

Správa o činnosti KB Vyhne za sezónu 2014/2015

Výročná členská schôdza

POZVÁNKA

Vážený člen.
Výbor klubu biatlonu Vyhne  Ťa srdečne pozýva na členskú schôdzu, ktorá  sa uskutoční
v piatok 16. mája 2014 o 18.00 hodine 
v priestoroch Obecného úradu vo Vyhniach.


Program:
1.    Otvorenie
2.    Schválenie programu
3.    Voľba návrhovej komisie
4.    Správa o činnosti klubu za sezónu  2013/2014
5.    Správa o hospodárení za rok 2013
6.    Plán činnosti na sezónu  2014/15
7.    Rôzne
8.    Diskusia
9.    Uznesenie
10.  Záver

Veríme, že si  nájdeš čas a rokovania o činnosti a budúcnosti Tvojho klubu sa zúčastníš.
Doneste si prosím na kontrolu členské preukazy.
 

Správa o činnosti KB Vyhne – tréningový rok 2013/2014

Členská schôdza konaná vo Vyhniach dňa 16.5.2014.

Po roku sme sa tu opäť stretli, aby sme zhodnotili našu činnosť za uplynulé obdobie. Aby sme si povedali, čo sa nám podarilo a naopak, čo treba do budúcna zlepšiť. 

Klub biatlonu patrí svojím počtom členov na tretie miesto za KB Valaskou-Osrblie a Predajnou. K dnešnému dňu evidujeme v klube 85 členov, pričom z tohto počtu je dvadsať jeden pretekárov, 45 rozhodcov s platnou licenciou v členení: 5 medzinárodných rozhodcov IBU, 7 rozhodcov  najvyššej slovenskej III. triedy, 6 II. a 31 I. triedy.

Na jeseň minulého roka absolvovala školenie a úspešne zložila skúšky  Denisa Hubačová a Soňa Kosztolányiová ml. si zvýšila svoju rozhodcovskú kvalifikáciu. V klube majú 4 členovia platnú trénerskú licenciu.

Klub biatlonu je pravidelným organizátorom súťaží v letnom biatlone. V minulom roku sme zorganizovali majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone. Aj keď nás trochu pred druhým súťažným dňom vycvičila nečakane hmla obe súťaže sme aj podľa správy TD zvládli tradične na vysokej úrovni. Jedinou vážnejšou už tradičnou slabinou je prístupová cesta, ktorú sme zatiaľ nedokázali upraviť aj, keď máme od obce prísľub, že by sa aj tento problém mohol vyriešiť. WC sme síce ešte nemali prerobené, ale objednali sme prenosné, čo bolo účastníkmi kvitované. Po mnohých rokoch sme prvý krát prerušili organizáciu našej VC. Nepodarilo sa nám na ňu získať generálneho partnera tak sme ju radšej zrušili, aby nám neohrozila náš rozpočet, čo sa neskôr počas zimy ukázalo, ako veľmi správne rozhodnutie. Preteky prípraviek sme, ale nakoniec zaradili na záver prvého dňa M SR.

V našom areáli sme pokračovali v jeho vylepšovaní. Dokončili sme strechu na novom sklade, palebná čiara dostala vrchný náter a čiary koridorov a na čo sme asi najviac hrdý urobili sme zadnú stenu za terčami a ich prekrytie strechou s osvetlením ôsmych terčov. Na strelnici sme potom ešte vyriešili umiestňovanie reklamných banerov našich partnerov.

Samozrejme počas celého roka sme pravidelne udržiavali naše trate, ktoré sme potom na veľkej jesennej brigáde pripravili na zimnú sezónu. Bohužiaľ snehové podmienky počas zimy nás na ne ani raz nepustili. Naopak aspoň tri týždne sme mohli lyžovať na našich tratiach na Červenej studni, ktoré sme si tiež na jeseň pripravili.

 O tom, čo nás ešte čaká v tejto oblasti v nasledujúcom období sa viac dozviete v pláne činnosti.

Poriadanie súťaží u nás je našou dôležitou činnosťou, ale nie tou úplne naj. Tou je zabezpečenie tréningového procesu a účasť našich pretekárov v biatlonových súťažiach. V minulom roku sme už tradične mali pri KB Vyhne zriadenú ZM pre našich žiakov a druhý krát sme naplnili štatút pre zriadenie CTM pre juniorské a dorastenecké súťaže. V rámci SZB bolo zriadených 9 ZM a štyri CTM.  Trénersky sa na výchove našich pretekárov podieľali Roman a Peter Regúlyovci a Igor Luptovský. Pomocnú ruku pri organizovaní tréningového procesu nám podali aj  rodičia a to najmä Ľubomír Lepeň a Martin Hubač. Prioritou je samozrejme, ako olympijský šport zimný biatlon za ktorý sme hodnotený, ale jeho letná podoba je veľmi vhodná pre prípravu pretekárov.

V letnej podobe sme sa v sezóne 2013 zúčastnili pretekov Viessmann pohára v Revúcej, v Predajnej a u nás doma. V slovenskom pohári klubov sme v konkurencii  slovenských oddielov obsadili tretie miesto. Žiaci skončili na šiestom, dorastenci na treťom a dospelý na piatom mieste.

Na majstrovstvách Slovenska sme získali 18 medailí (6x zlato- po 2x Ľubo Lepeň a Matej Lepeň, Soňa Krnáčová a Kaja Krnáčová  11x striebro – 3x Martina Luptovská,2x Soňa Krnáčová a Vika Regúlyová a po jednom striebre Juro Valenta, Samo Závalec,Ľubo Lepeň a Kaja Krnáčová a jeden bronz pridal Juro Valenta.)

Celkovými víťazmi slovenského pohára v letnom biatlone sa z nášho klubu stali Kaja Krnáčová, Martina Luptovská Soňa Krnáčová a Matej Lepeň.

V našej hlavnej zimnej sezóne sme absolvovali všetky kolá Viessmann pohára, ako aj majstrovstvá Slovenska v NBA v Osrblí. Táto zima bola veľmi nepriaznivá nakoľko sneh na našich tratiach doma nebol vôbec a tak sme celú prípravu museli absolvovať na Skalke pri Kremnici, alebo až v ďalekom Osrblí. Toto nám značne sťažilo napĺňanie tréningových parametrov, ale aj výrazne to poznačilo našu pokladňu. Aj napriek týmto ťažkostiam sme v celkovom hodnotení klubov sme obsadili výborné 2. miesto. Žiaci skončili na štvrtom, dorastenci na treťom a dvaja seniori na piatom mieste, pričom v počte medailí z majstrovstiev Slovenska sme s počtom 28 cenných kovov boli opäť vôbec najlepší a porazili sme aj početnejšie kluby. Získali sme 12 titulov (3x Samo Hubač, po 2x Samo Závalec a Miška Hubačová a po 1x René Beveláqua,Marcela Luptovská,Ľubo Lepeň,Aďa Trubanová a Monika Dodoková), 11 strieborných (2x René Beveláqua,Matej Lepeň a Aďa Trubanová a po 1x Samo Závalec,Katka Husárová, Marcela Luptovská, Miška Hubačová a Monika Dodoková )a 5 bronzových cenných kovov(2x Katka Husárová a po 1x Marcela Luptovská,Laura Trubanová a Monika Dodoková ). Naši pretekári sa väčšinou pohybovali na tých najvyšších priečkach a celkovými víťazmi slovenského Viessmann pohára sa stali Samo Hubač, Miška Hubačová, Samo Závalec a Ľubomír Lepeň.  Druhé miesta obsadili Matej Lepeň, Andrea Trubanová a Marcela Luptovská. Tretie miesto obsadila Monika Dodoková.

K veľkým úspechom klubu patrí účasť Reného Beveláqua na juniorských MS v českom NMNM.

Už tradične náš klub dobre reprezentuje na medzinárodných súťažiach, ako člen servisného týmu slovenskej reprezentácie Roman Regúly. Tento rok bol napríklad členom  servisného teamu na ZOH v Soči a bol hlavným servismanom na SZU v talianskom Trentine a na juniorských a kadetských MS v americkom Presgue lsle.

Neoddeliteľnou súčasťou klubu sú naši rozhodcovia. Nezabezpečujú len súťaže vo Vyhniach, ale aj mimo nich sa zúčastnili súťaži v Revúcej, Predajnej a v Osrblí.  Naši rozhodcovia IBU – O.Kosztolányi, J. Filip, P. Luptovský a I. Luptovský rozhodovali na IBU cupe, kde pôsobili aj  Pavel Závalec mladší, Soňa Kosztolányiová ml. a taktiež Marcela Luptovská a Samo Závalec.

Zo správy vyplýva, že sa nemáme za čo hanbiť, ale sami veľmi dobre vieme, že nie je všetko tak, ako by sme si to predstavovali. V rámci Slovenska sú naše výsledky výborné, ale my sa už musíme dokázať presadiť  s našimi pretekármi aj v silnej medzinárodnej konkurencii, čo sa nám zatiaľ skôr nedarí, ako darí.

Viac sa o našich plánoch dozviete v pláne o činnosti a dúfam, že aj v diskusii.

 

                                                                   Luptovský Igor – predseda KB Vyhne

Plán činnosti Klubu biatlonu Vyhne na sezónu 2014/2015.

  Oblasť športová:

Naďalej zabezpečovať športovú prípravu našich športovcov                                                                                   

- v rámci ZM pri KB Vyhne – momentálne osem  športovcov, ale treba súrne riešiť nábor                                                                                                      

- v rámci CTM pri KB Vyhne – momentálne sedem  športovcov                                                               

Absolvovať všetky súťaže slovenského pohára v letnom aj v zimnom biatlone                                              

Vo voľných termínoch účasť na pretekoch v bežeckom lyžovaní, ako aj cezpoľných behoch                    

Udržať vysokú športovú výkonnosť našich pretekárov                                                                                                                                                 

Pripraviť dvoch športovcov pre účasť na EYOWFe, prípadne na kadetských majstrovstvách sveta                                                                                  

Vylepšovať MTZ našich športovcov                                                                                         

Bezpodmienečne cez nábor získať do klubu nových pretekárov pre kategórie žiactva a prípravky

Oblasť organizačná: 

Na vysokej úrovni zorganizovať III. kolo VP  a M SR  v PsHš v letnom biatlone v dňoch 6.-7.9.2014

Oblasť rozhodcovská:

V prípade nového školenia rozhodcov získať nových adeptov do nášho rozhodcovského zboru

Oblasť nášho areálu na Rovni a tréningových možností:

Strelnica

-Obnoviť náter palebnej čiary

-Dokončiť práce na zadnej stene za stavmi

-Rozšíriť výbeh na strelnicu

-Zreparovať strelecké stavy

Prerobiť nevyhovujúce WC                                                                                                                                  

Náter strechu okálu                                                                                                                                              

Nanovo zabetónovať stĺpiky na reklamné pútače na strelnici                                                                         

Údržba tratí na Rovni a na Červenej studni                                                                                                        

Doriešiť v spolupráci s obcou a psičkármi možnosť vylepšenia prístupovej cesty                                                                                                                       

 

Zapojiť do činnosti väčší počet členov klubu, ako aj ich rodinných príslušníkov