Z histórie biatlonu vo Vyhniach

 

 Kto chce poznať začiatky biatlonu vo Vyhniach musí sa ohliadnuť späť až do roku 1955. V tom čase sa v našej obci založila prvá branná organizácia, ktorá zastrešovala šerm, orientačný pobyt v prírode, beh na lyžiach a v neposlednom rade streľbu.

V roku 1979 vznikla branná organizácia pri Strednom odbornom učilišti vo Vyhniach a jej členovia sa venovali výhradne letnému a zimnému biatlonu. Nadšenie a skúsenosti priniesli svoje ovocie. V bývalej ČSSR neskôr ČSFR nebolo organizácie, ktorá sa zaoberala týmto druhom športu a nepoznala by našu organizáciu a obec. Vo Vyhniach sme vychovali celý rad pretekárov, ktorí bojovali o najvyššie pocty a umiestnenia. Svedčí o tom 232 medailí z celorepublikových majstrovstiev ČSSR, ČSFR, SSR. Aj od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1991 sa pokračuje v nastúpených úspechoch. Za trvalé dobré výsledky boli naši pretekári zaraďovaní do reprezentačných družstiev, dvaja boli ocenení titulom "Majster športu", máme víťaza svetového pohára v zimnom biatlone, Majstra Európy v letnom biatlone.

Na poli organizačnom sme usporiadali množstvo pretekov - klasifikačné preteky, celoslovenské a celoštátne majstrovstvá. Klub biatlonu ako aj samotná obec Vyhne vysoko privítali príležitosť prezentovať sa i v medzinárodnom merítku a usporiadať pretek, ktorý tvoril súčasť Európskeho pohára ISCF v roku 1995. K tomuto preteku sa upravoval aj areál biatlonu (rozširovanie strelnice). Funkcionári klubu sa snažia areál stále vylepšovať: bežecké trate, vybudovala sa zvlášť detská strelnica - možnosť súčastne strieľať z malokalibroviek a zo vzduchoviek, tým sa zrýchlila organizácia a skvalitnila úroveň podujatí konaných v našom areáli. Klub úzko spolupracuje s hotelom SITNO a usporadúva firemné športové dni (SOFTIP, SLOVNAFT,SHMU, PHARMACOPOLA ...). Okrem športovcov klub vychováva aj rozhodcov ktorí sa pravidelne zúčastňujú na svetových podujatiach biatlonu.

Vyberáme: 17. júla 1982

Za štyri roky 40 medailí, päť titulov majstrov ČSSR, vzormi čs. reprezentanti Pachingerová, Majsniar, Štáner, vavríny patria aj funkcionárom, úspešní v DPBZ

Výsledky mladých zväzarmovcov z Vyhní v Dukelských aj Sokolovských pretekoch brannej zdatnosti za posledné štyri roky sú úctyhodné, keď zvážime, že z majstrovstiev Slovenska a ČSSR "doniesli" celkom 40 medailí, z toho 11 zlatých, 15 strieborných a 14 bronzových. Päť titulov majstrov ČSSR, ktoré získali Pachingerová, Štáner, Lepeňová, Majsniar (dvakrát) a šesť titulov majstrov SSR v pretekoch jednotlivcov sú odrazom svedomitého tréningu po vzore bývalej čs. reprezentantky majsterky športu Marty Pachingerovej - Benčovej.

Medailové umiestnenie najmladších žiakov: P. Husárik, L. Lepeň, P. Luptovský, M. Tóthová, S. Madlušková ktorí svoj vzor videli v čs. reprezentantoch - D. Majsniarovi, V. Štánerovi ako aj ďalších úspešných starších pretekároch, ako napr. Remeníkovi, Bevelaquovi, Trubanovi, Pachingerovi, Kordíkovi ... Sezóna 1981 bola pre športovcov mimoriadne úspešná. Na majstrovstvách kraja si vybojovali 12 medailí (5 - 3 - 4), na majstrovstvách SSR 6 medailí (2 - 1 - 3) a na majstrovstvách ČSSR 5 medailí (3 - 2 - 0). V tohtoročnej zimnej sezóne už k spomínaným výsledkom D. Majsniara je potrebné ešte pripočítať zisk 7 medailí na majstrovstvách kraja (2 - 2 - 3) a 6 medailí na majstrovstvách SSR (1 - 3 - 2).

Medzi obetavých funkcionárov patria M. Lepeň, K. Madluška, G. Madluška, Ing. E. Štáner, L. Sýkora, J. Husárik, J. Hromádka a ďalší.

Dnešok (aktualizované 9/2017)

Za tie roky sa už vymenili funkcionári klubu a od roku 1996 sú vo vedení Igor Luptovský - predseda a medzinárodný rozhodca IBU, Ondrej Kosztolányi - tajomník a medzinárodný rozhodca IBU, Jozef Filip - medzinárodný rozhodca IBU, Peter Luptovský - medzinárodný rozhodca IBU, Peter Regúly – tréner. Neskôr sa členmi výboru stali Roman Regúly a Ľubomír Lepeň. Obaja aj v pozícii trénerov.

Klub sa snaží aj naďalej dosahovať reprezentačné výsledky. V minulosti sa naši pretekári  zúčastnili vrcholových podujatí, ako EYOD (Európske zimné olympijské dni mládeže - J. Benč, S. Gregor, M. Vančová, M. Benčová, Z. Petlušová, M. Abrahámová, E. Juráková, P. Regúly ml., M. Jánoš, tréneri P. Regúly st., J. Matis) a naši odchovanci pôsobili v AŠK DUKLA B. Bystrica napr. L. Lepeň, R. Regúly, J. Filip, R.Beveláqua, O.Kosztolányi ml. Súčasná garnitúra nás už reprezentovala na EYOFe  (R.Beveláqua, M.Luptovská, S.Závalec,M.Lepeň), majstrovstvách sveta juniorov a kadetov, či majstrovstvách Európy  (R.Beveláqua, S.Závalec, M.Lepeň, S.Hubač, R.Valenta).                                                                  

V letnom biatlone náš klub na majstrovstvách sveta zastupoval J. Valenta.

Netreba zabudnúť ani na naše zastúpenie v servise na olympijských hrách, majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, EYOWFe, či Svetovej zimnej univerziáde. Najmä zásluhou R.Regúlyho, ale aj J.Valentu.